МУЗЕЈ У БЕЛОЈ ЦРКВИ
Close Menu

Сарадници

Министарство културе и информисања
https://www.kultura.gov.rs/

Покрајински секретаријат за културу, 
јавно информисање и односе са верским заједницама
https://www.kultura.vojvodina.gov.rs/

Општина Бела Црква
belacrkva.rs/

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Народна библиотека у Белој Цркви
https://bibliotekabc.org.rs/

Народни музеј у Београду
https://www.narodnimuzej.rs/

Музеј Војводине, Нови Сад
https://www.muzejvojvodine.org.rs/

Градски музеј Вршац
https://www.muzejvrsac.org.rs/

Народни музеј, Панчево
https://www.muzejpancevo.rs/

Градска библиотека Вршац
https://www.bibliotekavrsac.org.rs/

Завод за заштиту споменика културе, Панчево
https://www.zzskpancevo.org

Туристичка организација општине Бела Црква
https://www.belacrkvato.org


МЕДИЈИ
Новине БЦ флеш
https://belacrkva.co.rs/

Портал БЦ инфо
https://infobc.rs/

Радио станица Радио Бела Црква
https://radiobelacrkva.rs/

Портал e-Vršac
https://evrsac.rs/

Телевизија TV Банат
https://www.tvbanat.com/

ИСТОРИЈАТ

За оснивање Музеја у Белој Цркви везујемо 1877. годину и одлуку Белоцркванског магистрата да са радом отпочне М...Више

СТАЛНА ПОСТАВКА

Стална музејска поставка има традицију и континуитет од поновног оснивања музеја, 1954. године до данас. Смеште...
Више

ПОСЕТА МУЗЕЈУ

Музеј у Белој Цркви се налази у центру Беле Цркве, на адреси: 1. Октобра 38, поред зграде Историјског архива Бела...
Више
Top