МУЗЕЈ У БЕЛОЈ ЦРКВИ
Close Menu

Стална музејска поставка

Стална музејска поставка има традицију и континуитет од поновног оснивања музеја, 1954. године до данас. Смештена на спратном делу објекта, временом је мењала свој идентитет, број изложенх предмета, али и просторни распоред. Током првих деценија, циљ је био изложити све што се чува у музеју, од историјских предмета, преко археолошких до уметничких дела. Временом се из разлога увећања збирки, али и потребе за стварањем контекста предмета, мења распоред изложених предмета, као и формирају изложбене целине по збиркама.

Стална музејска поставка се данас простире на спрату објекта, на површини од 216 м2, у овиру које су изложени најрепрезентативнији предмети из Ликовне, Историјске, Етнолошке и Археолошке збирке. У сали са етнолошким материјалом је изложена група предмета који се односе на Банатске хере, српско становништво које се насељава на простору Јужног Баната почетком XVIII века. Изложени материјал је датован у оквиран период од половине XIX до половине XX века, а подељен у тематске целине покућства, ткања и пољопривреде. Кроз салу са историјским материјалом, посетиоци се могу упознати са историјом града Беле Цркве, од оснивања, преко периода Банатске војне границе до грађанског друштва у међуратном периоду. У овом простору је изложено оружје, фотографије, документи и други историјски материјал. Сликарство је заступљено у две изложбене сале од којих су у једној постављене велике композиције, рад локалног сликара XIX века, Герогија Путника, а у другој иконе XVIII и XIX века. Археолошки материјал је предстваљен хронолошки према периодизацији од неолита до позне антике (период Сармата), са назнакама локалитета на којима је пронађен.
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље

ИСТОРИЈАТ

За оснивање Музеја у Белој Цркви везујемо 1877. годину и одлуку Белоцркванског магистрата да са радом отпочне М...Више

СТАЛНА ПОСТАВКА

Стална музејска поставка има традицију и континуитет од поновног оснивања музеја, 1954. године до данас. Смеште...
Више

ПОСЕТА МУЗЕЈУ

Музеј у Белој Цркви се налази у центру Беле Цркве, на адреси: 1. Октобра 38, поред зграде Историјског архива Бела...
Више
Top