МУЗЕЈ У БЕЛОЈ ЦРКВИ
Close Menu

Збирке

Садашње збирке Музеја у Белој Цркви су настајале од 1954. године, најпре општим прибављањем предмета без посебне селекције, док се касније почело са планским прикупљањем. Највећи део предмета је у Музеј пристигао као поклон, док је само мали део откупљиван. У збиркама нема предмета који су прибављени као резултат ископавања, путем завештања или трајног депоновања. По броју поклоњених предмета, а неретко и њиховом појединачном значају, од дародаваца се истичу Озрен М. Радосављевић (разноврстан историјски и етнографски материјал) из Црквене Цркве; Светолик Суботић (разноврстан историјски и археолошки материјал), Живан Иштванић (поклон збирка позоришног материјала), Димитрије Мадас (археолошки налази у површинском слоју), Ђорђе Предић (предмети у вези са руском емиграцијом у Белој Цркви), Мира Благојевић (породичне фотографије и етнографски предмети), Слободан Чолић (циклус графика са самосталне изложбе), Тереза Стаменковић (ауторски радови – слике и цртежи) - сви из Беле Цркве; Богдан Т. Станојев (фотогафије и грађа за историју села Јасеново) из Јасенова; Надежда Кубичела (део заоставштине за супругом – сликарем) из Новог Сада.

Од предмета из првобитне збирке Музеја у Белој Цркви (1877 – 1946. године) данас се овде чувају три предмета за која засигурно постоје подаци да су се налазили у иницијалној колекцији. Две слике, рад локалног сликара Георгија Путника: „Победа Еугена Савојског код Будима“ и „Долазак Мађара у Панонску низију“; као и бодеж који је коришћен у догађајима 1848. године.

Значај појединих предмета у Музеју је, осим вредности културног добра коју стиче својом јединственошћу и у томе, да су се раније налазили у саставу друге колекције и збирке. Тако се данас по историји самог предмета посебно издваја „Меморијална плоча генерала Врангела“ која се првобитно налазила у Музеју Кадетског корпуса; две копије мађарских сликара које је израдио Георгије Путник „Долазак Мађара у Панонску низију“ по Михаљу Мункачију и „Победа Еугена Савојског код Будима“ по Ђули Бенцуру које су се налазиле у првобитној збирци Музеја пре Другог светског рата; бодеж из 1848. године, такође из предратне збирке Музеја; али и књиге из Јасеновачке читаонице; књиге из Фундаменталне библиотеке Кадетског корпуса у Белој Цркви; Мађарског дома у Белој Цркви...
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље

ИСТОРИЈАТ

За оснивање Музеја у Белој Цркви везујемо 1877. годину и одлуку Белоцркванског магистрата да са радом отпочне М...Више

СТАЛНА ПОСТАВКА

Стална музејска поставка има традицију и континуитет од поновног оснивања музеја, 1954. године до данас. Смеште...
Више

ПОСЕТА МУЗЕЈУ

Музеј у Белој Цркви се налази у центру Беле Цркве, на адреси: 1. Октобра 38, поред зграде Историјског архива Бела...
Више
Top