МУЗЕЈ У БЕЛОЈ ЦРКВИ
Close Menu

Историја

Збирка историје је свеобухватна збирка у којој се чувају разнородни премети од историјског значаја: оружје, предмети везани за коришћење оружја, медаље, заставе, униформе, дипломе и документи... Карактер ове збирке је да свеобухватно представља историјску комплексност простора Беле Цркве и њене околине, као и да појединачним предметима сведочи о квалитетима и значају поднебља.

У збирци историје се налази око педесет примерака хладног и ватреног оружја које обухвата временски оквир од XV до XX века. Међу најстаријим примерцима су турски буздовани и топузи, као и једна хелебарда из XV века. Пажњу привлаче репрезентативни, месингани пиштољи на кремен израђени у Боки Которској у XVIII веку, а који су највероватније коришћени у време Војне границе. Посебан детаљ међу оружјем су у кости резбарени јапански мотиви, а намењени за балчак сабље. Иако о пореклу ових предмета немамо података, они представљају редак пример Јапана у Белој Цркви. Наравно, целину оружја чине и предмети који прате употребу самог оружја, као што су барутнице, фишеклије, али и војничке капе и шлемови.

Предмети од папира су посебан део историјке збирке: калфенска писма, вандровке, бакрорези са приказом Беле Цркве и дипломе. За Белу Цркву, али и шири простор је нарочито битан бакрорез „Табло поводом доласка цара Франц Јозефа у Белу Цркву“. На свом путу на отварање Суецког канала, цар Франц Јозеф је кратко боравио у Белој Цркви и поводом његовог боравка изведена је графика са приказима кључних објеката које је цар посетио, а како би се дочарао амбијент Беле Цркве и Базјаша у време његовог доласка.

Предмети који се често издвајају као посебна целина, али чија је и велика културна вредност, материјал је који се односи на руску емиграцију у Белој Цркви. Нарочито се издвајају две оригиналне блузе из Кадетског корпуса од којих је једна из Сибирког кадетског корпуса (овај корпус је расформиран пре доласка кадета у Белу Цркву), из 1914. године. Блузе је Музеј добио на поклон од Белоцркванског позоришта шездесетих годинa, а до сада су учествовале на више изложби на тему руске емиграције и кадетских корпуса. Такође је од великог значаја за познавање историје руске емиграције „Меморијална плоча генерала Врангела“ коју у знак захвалности генералу додељује бугарски народ. Меморијална плоча са натписом је израђена од карара мермера са бронзаним апликацијама у виду ловоровог и трновог венца, мачем и пламеном бакљом. Значај историјата овог предмета је између осталог у томе што се до расформирања Кадетског корпуса великог књаза Константина Константиновича она налазила у Музеју Корпуса.

О комплексности историјата града Беле Цркве сведоче бројни предмети као што је печатњак града Беле Цркве из времена мађарске управе; грб Царског граничарског комунитета у Белој Цркви, који се налазио на згради магистрата до укидања Банатске војне границе 1872. године; трака са заставе XIV банатске регименте из 1856. године (златовез на свили); табло официрског кора Српско-банатске граничарске регименте из 1864. године; записник о уласку српске војске у Белу Цркву, 1918. године, као и бројни други предмети.


ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКА ЗБИРКА
Техничко-технолошка збирка је међу најмањим по броју предмета у Музеју. У њеном оквиру се чувају техничка достигнућа која по свом карактеру залужују посебну пажњу: поштанска кочија, велосипед, бицикли, писаће и шиваће машине, клавир и други разнородни предмети. Равничарски амбијент Белоцркванске котлине условио је развој бициклизма, не само у виду спортских активности, већ и коршћења бицикала за свакодневне потребе, као превозног средства. Посебну пажњу међу техничким предметима привлачи велосипед из XIX века.


ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА
Збирка фотографија је оформљена као засебна, из потребе издвајања великог броја фотографија из других збирки, а како би се оне могле посматрати као самостална целина. Фотографије су подељене предметно на више целина: народна ношња, грађански костим, историјски догађаји, портрети, албуми, таблои... Посебан део збирке чине негативи на стаклу.

За проучавање историје костима, као и етнографске анализе развоја одеће у Банату, од великог значаја су фотографије на којима су фотографисани појединци или групе људи у традиционалној одећи. Тако фотографије породица Којић, Вујичић, и других са краја XIX и почетка XX века, насталих у селима у околини Беле Цркве, указују на начин одевања и живот мештана.

Два албума фотографија, рад белоцркванског фотографа Харкањија из 1913. и 1914. године, сведоче о церемонијалној поворци у оквиру Белоцркванског карневала. Значај ових албума није једино у историјском контексту репродуковања догађаја, већ су значајни и због тумачења етнографије једне традиционалне манифестције. Међу фотографијама које сведоче о историјским догађајима у Белој Цркви, од велике важности су фотографије забележеног уласка српске војске у Белу Цркву 8. новембра 1918. године; снимци са откривања споменика Првоборцу из 1954. године. Таблои састављени поводом различитих свечаности, које су приређивала бројна удружења, илуструју богат друштвени и културни живот Беле Цркве од краја XIX века, док породичне фотографије сведоче не само о статусу појединих грађана, већ и о култури портретисања и чувања породичних меморабилија.

Посебну целину у оквиру збирке фотографија чине негативи на стаклу. Око 300 стаклених плоча, рад за сада неидентификованог фотографа, сведоче поред карактера и интересовања фотографа и о свакодневици Белоцрквана. На једном циклусу снимака може се пратити фотографово путовање од Беле Цркве до Будимпеште почетком XX века, када је уснимио низ репрезентативних објеката који су му били интересантни. Посебан историјски значај имају стаклене плоче са снимцима из Руског кадетског корпуса.

ЗБИРКА ПОЗОРИШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Збирка позоришног материјала Живана Иштванића, Споменке и Светлане Рашајски је поклоњена Музеју као посебна, затворена и јединствена целина, а поклонио ју је историчар Живан Иштванић, 2016. године. Збирка илуструје историју аматерског позоришта у Белој Цркви од 1945. године до 2016. године. Сама збирка је настала сакупљачким и истраживачким радом Живана Иштванића за потребе објављивања књиге „Грађанска позоришта у Белој Цркви 1945-2004“, а аутор књиге се 2016. године одлучио да прикупљену грађу поклони Музеју у виду посебне целине. Према врсти материјала, подељена је у неколико целина: плакати, леци, прогласи и афише, фотографије, грађа. Након примопредаје поклоњене збирке, реализована је тематска изложба на којој је посетиоцима приказан материјал који се чува у збирци.
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље

ИСТОРИЈАТ

За оснивање Музеја у Белој Цркви везујемо 1877. годину и одлуку Белоцркванског магистрата да са радом отпочне М...Више

СТАЛНА ПОСТАВКА

Стална музејска поставка има традицију и континуитет од поновног оснивања музеја, 1954. године до данас. Смеште...
Више

ПОСЕТА МУЗЕЈУ

Музеј у Белој Цркви се налази у центру Беле Цркве, на адреси: 1. Октобра 38, поред зграде Историјског архива Бела...
Више
Top