МУЗЕЈ У БЕЛОЈ ЦРКВИ
Close Menu

Збирка књига

Збирка књига је настала из потребе формирања јединствене целине старих и ретких књига, као и књига које су од великог локалног значаја. Године 2020, одлучено је да се из фонда музејске библиотеке издвоје примерци старе и ретке књиге, као и значајних, старијих издања која се односе на локални простор и формира засебана збирка. Сви предмети у збирци су у музеј пристигли путем поклона појединаца. Међу значајнијим књигама, чувају се свеске Феликса Милекера, Историја Беле Цркве Леонарда Бема из 1905. године, као и друга стара издања. Издаваштво у Белој Цркви је један од битних сегмената развоја друштвеног живота града који има свој континуитет од краја XIX века до данас. Први издавачи су најчешће сами штампари: Петар Кун, Теоболд Хепке, док касније, нарочито након Другог Светског рата, примат у издаваштву преузимају гимназија и институције културе. Збирка књига је формирана као целина која говори не само о примерцима старе и ретке књиге коју је могуће наћи на простору Беле Цркве, већ сведочи и о континуитету издаваштва монографских, али и серијских публикација. Дневне новине са краја XIX века (штампане на немачком и мађарском језику) сведоче о потреби информисања становништва, док поједине монографске публикације, а нрочито књиге објављиване поводом значајних јубилеја указују на континуитет и значај локалне средине.

Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље
Кликните на слику за детаље

ИСТОРИЈАТ

За оснивање Музеја у Белој Цркви везујемо 1877. годину и одлуку Белоцркванског магистрата да са радом отпочне М...Више

СТАЛНА ПОСТАВКА

Стална музејска поставка има традицију и континуитет од поновног оснивања музеја, 1954. године до данас. Смеште...
Више

ПОСЕТА МУЗЕЈУ

Музеј у Белој Цркви се налази у центру Беле Цркве, на адреси: 1. Октобра 38, поред зграде Историјског архива Бела...
Више
Top